Årsmøte 4. mars

Klubben arrangerer årsmøte 4. mars kl 19:00 på Idrettens hus i Kristiansand. 

Alle medlemmene inviteres til årsmøte. Her får du greie på hva som skjer i klubben i år og fremover. Vi ser positivt på all engasjement enten om du har noen forslag til saker eller om du ønsker å stille til valg.

Styret må ha saker fra medlemmene innen 18. februar. Send mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for forslag til saker. Kontakt Benjamin Lassen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i valgkomiteen dersom du ønsker å stille til valg.

Saksliste årsmøte:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge dirigent
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
10.1 Representant fra barneidrettslaget (LL)
10.2 Rekruttering og markedsføringskomité
Sak 11: Fastsette medlemskontingent
Sak 12: [Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter]
Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
Sak 16: Foreta følgende valg:
16.1 Leder (Henrik Hanselmann)
16.2 Sekretær (Hege Johnson)
16.3 Øvrige styremedlemmer (Chris Schuchardt), (Chris Heimtun, Charles Vezina)
16.4 Varamedlemmer (Chris Heimtun, Colin McWilliam, Bård H. Henriksen)
16.5 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
16.6 Leder av valgkomiteen
16.7 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen
16.8 Varamedlem til valgkomiteen
17: Presentasjon av klubbens verdier, mål og visjon

Adresse: Idrettens hus Kristiansand
Henrik Wergelandsgt 4 4612 Kristiansand. Inngang Vestre Torv

E-post

post(at)sunsbaseball.no

Telefon

416 10 717

Postadresse

c/o Henrik Hanselmann, Kobberveien 10D, 4616 Kristiansand

Sosiale medier

Norges Softball og Baseball-forbund

Les mer om hvordan baseball er organisert i Norge på sidene til NSBF.