Antidoping arbeid

Kristiansand Baseballklubb Suns er sertifisert Rent Idrettslag av Antidoping Norge. Somt Rent Idrettslag har vi et særskilt ansvar for å spre gode holdninger og kunnskap om antidoping gjennom klare mål og handlinger. Vi skal sammen ta ansvar for idrettslagets holdningsskapende arbeid, lage og gjennomføre en målrettet handlingsplan og jobbe for et sunt og dopingfritt miljø. 

Idrettslaget handlingsplan inkluderer bl.a. Følgende tiltak:

  1. Gjennomføre Ren Utøver
  2. Publiserer informasjon på nettside/sosiale medier
  3. Henge opp Rent IL-plakat i lokalene

Økonomi som barriere og utstyrsordning

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I dag forsvinner barn og unge fra idretten på grunn av familiens økonomi. Det ønsker vi som klubb å gjøre noe med

  • Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser.
  • Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.
  • Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge. 
  • Idrettslagene skal tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr. 
  • Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.

Alle våre spillere har mulighet til å låne hanske og balltre på treninger og kamper. Klubben stiller også med utlån av uniform til kamper.

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. Vi skal gjøre det lettere for alle å delta uavhengig av familiens økonomi. Ta kontakt dersom du har spørsmål rundt dette.

Politiattest

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Ansvarlig for håndtering av politiattester i Kristiansand Suns er styremedlem Hege Johnson. 

Alle våre trenere har politattester uten bemerkninger.

Her kan du lese med om ordningen.

E-post

post(at)sunsbaseball.no

Telefon

416 10 717

Postadresse

c/o Henrik Hanselmann, Kobberveien 10D, 4616 Kristiansand

Sosiale medier

Norges Softball og Baseball-forbund

Les mer om hvordan baseball er organisert i Norge på sidene til NSBF.