Medlemsskap

Medlemskontingent 2022

Følgende satser som vedtatt på årsmøtet 26. januar 2022: 200 kr (for alle medlemmer)


Kamp/treningsavgift (inkl lisens og forsikring) 2022

  1. Barn (6-12 år som spiller barnebaseball): 300 kr
  2. Ungdom som spiller med senior baseball eller softball (13-19 år) og heltidsstudent: 1 000 kr 
  3. Senior (20+ år), baseball eller softball: 1 800 kr 

Er man medlem av klubben og har betalt treningsavgift til enten baseball eller softball kan man spille begge idretter uten tillegg i treningsavgift. 

Kontingent og treningsavgift (inkl lisens og forsikring) må være innbetalt før man spiller en kamp. 

  • Full pris før 1. juli.
  • Halv pris (på treningsavgift) mellom 1. juli og 1. oktober.
  • Kvart pris (på treningsavgift) etter 1. oktober.

NB! Prisene gjelder per år.

Hvordan søke om medlemskap?

Klubben bruker Spond til registrering av medlemmer. Bruk skjemaet her:
https://club.spond.com/landing/signup/krsbaseballsuns

Faktura vil bli tilsendt på e-post basert på hvilken type idrett du har valgt (barnebaseball, senior baseball, softball)

Godkjenning av medlemskap skjer manuelt, og det kan derfor ta noen dager før søknaden om medlemskap blir godkjent. Når det skjer vil du få en epost.

Når du blir medlem blir du lagt inn i vår Spond-gruppe der all form for kommunikasjon vil foregå med tanke på treninger og kamper. Dersom du ikke har appen, må du laste den ned. Link til Spond-gruppe.

E-post

post(at)sunsbaseball.no

Telefon

416 10 717

Postadresse

c/o Henrik Hanselmann, Kobberveien 10D, 4616 Kristiansand

Sosiale medier

Norges Softball og Baseball-forbund

Les mer om hvordan baseball er organisert i Norge på sidene til NSBF.