Kontakt oss

Contact

Contact Form

Send an Email
E-post

post(at)sunsbaseball.no

Telefon

416 10 717

Postadresse

c/o Henrik Hanselmann, Kobberveien 10D, 4616 Kristiansand

Besøksadresse

Dønnestadveien 98, 4658 Tveit

Org.nr.

990 857 199

Kontaktpersoner

Trenere

Hovedtrener seniorlag

Andy Johnson

 • andy(at)sunsbaseball.no
Hovedtrener barnelag

Henrik Hanselmann

 • henrik(at)sunsbaseball.no
Hovedtrener softball

Charles Vezina

 • softball(at)sunsbaseball.no

Styret

Leder

Henrik Hanselmann

 • styret(at)sunsbaseball.no
 • 416 10 717
Ansvarlig politiattester

Hege Johnson

 • hege(at)sunsbaseball.no

Styret 2021

 • Henrik Hanselmann, leder
 • Andy Johnson, nestleder
 • Chris Schuchardt, kasserer
 • Hege Johnson, sekretær
 • Kasper McWilliam, styremedlem
 • Mary-Ann Hjemdahl, styremedlem
 • Stephane Morency, styremedlem
 • Jonathan Whistler, varamedlem
 • Fredrik Jensen, varamedlem
 • Hugo Rosano, varamedlem

Valgkomité

 • Tormod Hollerud, leder
 • Ernesto Dehesa, medlem
 • Benjamin Lassen Lykkedrang, medlem

Varsling

Kristiansand Suns Baseballklubb ønsker å få vite om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, svekker klubbens omdømme og/eller andre kritikkverdige forhold. Klubben oppfordrer derfor alle medlemmer, innleide m.fl. til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold i vår organisasjon.

Hva bør et varsel inneholde?

Den som ønsker å varsle bør oppgi fullt navn, med mindre det er ønskelig å være anonym. Det er også en fordel om det oppgis kontaktopplysninger, slik at NIF kan ta kontakt dersom det er behov for mer informasjon.

Et varsel bør inneholde en saklig, objektiv og konkret fremstilling av det mulige, kritikkverdige forholdet. Følgende opplysninger bør være med:

 • Hva har skjedd (brudd på lover, regler, brudd på etiske normer eller interne retningslinjer)?
 • Hvor skjedde hendelsen?
 • Når skjedde dette?
 • Hva er omfanget av hendelsen?
 • Finnes det vitner eller dokumentasjon som kan underbygge opplysningene om det mulige, kritikkverdige forholdet?

Gi gjerne informasjon om tidligere saker som kan ha betydning for varslingen og informasjon om det er andre som er kjent med forholdet det varsles om.

Send varselet til: varsel(at)sunsbaseball.no. Mottaker av mailen er Stephane Morency.

E-post

post(at)sunsbaseball.no

Telefon

416 10 717

Postadresse

c/o Henrik Hanselmann, Kobberveien 10D, 4616 Kristiansand

Sosiale medier

Norges Softball og Baseball-forbund

Les mer om hvordan baseball er organisert i Norge på sidene til NSBF.